Tjoba website privacy policies

Volleyball vereniging Tjoba hanteert privacy policies. Via de link Privacy in de menubalk kunt u lezen wat deze policy inhoud, of klik op het woord hier.

KLIK hier VOOR DE TJOBA PRIVACY POLICIES.

Bestuur en commissie

...

Tjoba bestuur

Het algemeen bestuur van volleybalvereniging Tjoba houdt zich voornamelijk bezig met het besturen van de vereniging. Daarbij onderhoudt het bestuur ook contacten met, zowel buiten als binnen de vereniging.
Buiten de vereniging kan worden gedacht aan: met de gemeente Emmen, de Nevobo en andere sportverenigingen.
Binnen de vereninging hebben ze o.a. met: technishe, kleding, activiteiten en andere commissies regelmatig contact.


Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Bestuurslid Bericht
Voorzitter: Henk Olijve email
Penningmeester: Albert de Jonge email
Secretariaat: Sanne Peters email
Wedstrijd secretaris: Geert Zikken email
Sponsor commissie: Gerrit Voorn Sr. email
Arbitrage commissie: Chris van Gemen email


Technische Commissie

TC Commissie Members Bericht
TC voorzitter Geert Zikken
TC Jeugd Daniek de Jonge
TC Jeugd Marloes Peters
TC Senioren Robbin Peters
TC Contact Gerrit Voorn jr. email


Andere commissies: Kleding, Activiteiten en Club van 50

Functie Naam Bericht
Kleding commissie: Tineke de Jonge email
Activiteiten: Tineke de Jonge email
Club van 50: Hennie Peters email


Interne en externe vertrouwenspersonen

Functie Naam Bericht
Interne vertrouwenspersoon: Leonie de Jonge email
Externe vertrouwenspersoon: Melanie Jakobs email


Namens het bestuur BBQ Time Tjoba.

Copyright © Tjoba volleyball vereniging, All rights reserved.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙