Belangrijke mededeling!! de schema voor Planning tellen, fluiten en ordedienstschema is gewijzigd. De schema kan via Info > wedstrijd en taken geopend worden.