Beste mensen,

Zoals bekend is de sporthal i.v.m. strengere RIVM maatregelen opnieuw gesloten. Dat betekend dat er niet meer getraind kan worden. Daarnaast is de competitie al vrij snel in het begin van dit seizoen stopgezet.
Geen wedstrijden- en geen trainingen meer maar wel contributie betalen. Vanuit de vereniging kwam de vraag van enkele teams of Tjoba ook overweegt om eventueel te compenseren voor de reeds betaalde en nog te betalen contributie. Aangezien er ook  minder kosten zijn ( o.a. minder zaalhuur ).

Voor de beeldvorming het volgende:

Het is op dit moment nog niet bekend of er minder zaalhuur betaald moet worden en zo ja hoeveel dat dan is.
Er is weliswaar al vrij vroeg gestopt met de competitie maar de training is toen wel geheel of gedeeltelijk doorgegaan. Tot nu toe hebben wij nog niets van de gemeente hierover vernomen.

Tevens weten wij nog niet wat de Nevobo doet t.a.v. eventuele restitutie van de reeds voor het gehele seizoen betaalde teamgelden.

Tot 19 januari a.s. ligt alles nog stil. Daarna is het afwachten of de zaal weer open gaat en/of er weer gespeeld en getraind kan worden en hoelang. Veel is dus nog onduidelijk.

Het bestuur heeft daarom besloten om aan het einde van dit seizoen, waarschijnlijk april,  te bekijken wat de mogelijkheden zijn van eventuele compensatie voor de dan betaalde  contributie.

Als bestuur begrijpen we dat de vraag van eventuele compensatie voor de reeds betaalde contributie gesteld wordt. Ook wij hadden dat liever anders gezien natuurlijk maar worden nu geconfronteerd met een overmachtssituatie.

Wij hopen jullie met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan deze graag mailen naar info@tjoba.nl

Wij wensen iedereen  een gezond 2021

Hartelijke groet
Bestuur vv BBQtime.nl Tjoba