Tjoba informatie

Beste leden,

In deze vervelende tijd wilden wij graag iets van ons laten horen, daarom deze brief. In deze
brief gaan wij jullie iets vertellen over de contributie, Beach volleybal, de teamindeling, de
regioscheidsrechters en ook hebben wij nog een leuk nieuwtje.

Wij kregen erg veel vraag naar hoe het nou zit met het betalen van de contributie. Omdat de
vereniging door de corona sinds januari geen zaalhuur meer hoeft te betalen, hebben wij
besloten dat er geen contributie wordt geïnd zolang dit nog voortduurt.
Ook is er weer ruimte voor de leden om te gaan beachen. Ben jij nog niet met jou team aan
het Beach volleyballen, dan kun jij dit aangeven bij jou trainer dat jij hier interesse naar hebt.
De trainer kan informeren naar de dag en tijdstip wanneer er nog plek is op het Beach veld.

Op dit moment is er veel vraag naar de team indeling voor volgend seizoen, hier is de TC al
druk mee bezig. Het is helaas wel lastig om op dit moment de teamindeling al rond te
krijgen, vanwege veel stoppende leden binnen onze club. Wij verlengen de opzegtermijn van
1 mei naar 1 juni, wij verwachten dat dit veel druk wegneemt. We hopen dat wij de
teamindeling zo spoedig mogelijk rond kunnen krijgen.

Wij zijn blij te mogen melden dat onze regioscheidsrechters Harry Robben en Wim van den
Brand zich opnieuw hebben aangemeld om maar liefst 28 wedstrijden voor onze vereniging
te gaan fluiten.

Ten slotte hebben wij ook nog iets leuks om te melden. Wij willen graag als de corona het
weer toelaat een Beach toernooi/ Barbecue voor alle leden van de vereniging organiseren.
Zodra de vooruitzichten goed lijken, gaan wij dit direct in gang zetten. Dit gaat ongeveer in
de maand juni plaatsvinden en natuurlijk hopen wij dat iedereen dan kan komen en dat het
een hele leuke dag wordt vol plezier.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Met een sportieve groet,
Het bestuur van volleybalvereniging Tjoba

Belangrijk bericht betreft Corona

Beste mensen,

Zoals bekend is de sporthal i.v.m. strengere RIVM maatregelen opnieuw gesloten. Dat betekend dat er niet meer getraind kan worden. Daarnaast is de competitie al vrij snel in het begin van dit seizoen stopgezet.
Geen wedstrijden- en geen trainingen meer maar wel contributie betalen. Vanuit de vereniging kwam de vraag van enkele teams of Tjoba ook overweegt om eventueel te compenseren voor de reeds betaalde en nog te betalen contributie. Aangezien er ook  minder kosten zijn ( o.a. minder zaalhuur ).

Voor de beeldvorming het volgende:

Het is op dit moment nog niet bekend of er minder zaalhuur betaald moet worden en zo ja hoeveel dat dan is.
Er is weliswaar al vrij vroeg gestopt met de competitie maar de training is toen wel geheel of gedeeltelijk doorgegaan. Tot nu toe hebben wij nog niets van de gemeente hierover vernomen.

Tevens weten wij nog niet wat de Nevobo doet t.a.v. eventuele restitutie van de reeds voor het gehele seizoen betaalde teamgelden.

Tot 19 januari a.s. ligt alles nog stil. Daarna is het afwachten of de zaal weer open gaat en/of er weer gespeeld en getraind kan worden en hoelang. Veel is dus nog onduidelijk.

Het bestuur heeft daarom besloten om aan het einde van dit seizoen, waarschijnlijk april,  te bekijken wat de mogelijkheden zijn van eventuele compensatie voor de dan betaalde  contributie.

Als bestuur begrijpen we dat de vraag van eventuele compensatie voor de reeds betaalde contributie gesteld wordt. Ook wij hadden dat liever anders gezien natuurlijk maar worden nu geconfronteerd met een overmachtssituatie.

Wij hopen jullie met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan deze graag mailen naar info@tjoba.nl

Wij wensen iedereen  een gezond 2021

Hartelijke groet
Bestuur vv BBQtime.nl Tjoba