Degene die de meeste speculazen hadden verkocht voor de speculaas-actie konden een prijs winnen. Deze prijzen werden gewonnen door:

  • Zenna van Veggel uit mini 1 (34 zakken)
  • Myrthe Sijbom uit meisjes C2 (27 zakken)
  • Melissa Hooiveld uit recreanten dames 3 (27 zakken)