Voor alle mini’s hebben de minitrainers een vriendjes- en vriendinnetjes middag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op maandag 26 maart ’18.

Alle mini’s mogen hun beste vriendje of vriendinnetje meenemen die nog NIET volleybald. Op deze manier kunnen zij ervaren wat voor leuke sport volleybal is en wanneer zij geïnteresseerd zijn ook lid kunnen worden.

De vriendjes- en vriendinnetjesmiddag vindt plaats onder trainingstijd, maar voor deze keer wordt er gestart om 16:00 uur i.p.v. 16:15 uur. Graag ontvangen wij jullie om 16:00 uur, om op deze manier op tijd te kunnen beginnen.

Deze training begint met een algehele warming-up. Vervolgens worden de mini’s in groepen verdeeld om verschillende oefeningen in een vorm van parcours te gaan doen.

Graag zien wij jullie dan!