Contributie juli en augustus 2017 

De contributie over de periode juli en augustus 2017 wordt op 13 augustus automatisch geïncasseerd.

Voor de nieuwe leden wordt daarnaast eenmalig een bedrag van EUR 10,- geïncasseerd voor administratiekosten cq kledingfonds. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd op 13 augustus 2017.